Алгоритм зарахування до 1 класу
ЗЗСО №1 м. Жмеринки

1.Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається одним із батьків дитини особисто до 31 травня. У разі наявності та бажання одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування НВК, реквізити якого вказуються в заяві.

2.До заяви додаються такі документи:

-копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

-оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/0 «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;у разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

3. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини підчас подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

4.Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах , не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного місця.

5. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

-до 01 червня зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування НВК підтверджене, а також діти, які є рідними або (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в НВК, чи діти працівників закладу.

-до 15червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;

-якщо заклад освіти , до якого дитина може бути зарахована на вільне місце і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населенного пункту, то до необхідних документів додаються також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

6. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на офіційному сайті НВК оприлюднюється:

-список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

-оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

-інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

-наказ директора НВК про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

7.Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

-до початку навчального року-діти, які мають право на першочергове зарахування;

-впродовж навчального року-у порядку надходженння заяв про зарахуванння. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявності вільних місць оприлюднюється на сайті НВК.

8. Жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця проводиться у період з 05 по 10 червня

ДИНАМІКА НАБОРУ ДО 1 КЛАСІВ

на 2019-2020 навчальний рік

Кількість місць Кількість поданих заяв Кількість вільних місць
52
Організація прийому дітей до перших класів 2019-2020 н.р.

Конституція України

Стаття 53. Кожен має право на освіту

1. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

2. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах...

Закон України "Про освіту"

Стаття 12. Повна загальна середня освіта

п.4. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.

Стаття 13. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти

п. 1.Для забезпечення територіальної доступності повної загальної середньої освіти органи місцевого самоврядування створюють і утримують мережу закладів освіти та їхніх філій.

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

Закон України "Про загальну середню освіту"

Стаття 18. Зарахування учнів

1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

7. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти дозволяється проводити на конкурсних засадах.

Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освіти перевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

Докладніше про правила подачі документів ...

/Files/images/SWScan00151.png

/Files/images/SWScan00152.png

Кiлькiсть переглядiв: 264

Коментарi