• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ПОЛОЖЕННЯ про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Жмеринської ОТГ

Витяг з протоколу №3


засідання педагогічної рад
Комунальний заклад "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1"
від 29.12.2023 р.
1. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників КЗ"ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1" на 2023 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на цей рік ( інформація заступника директора з НВР Скворцової О.В.)
Слухали: заступника директора з НВР Скворцову О.В. про «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800. Відповідно до п.2, п.4 Порядку педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію, що є однією зі складових забезпечення Системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладу освіти, сформованої у порядку, визначеному законодавством.
Відповідно до п. 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.
Відповідно до п. 16 Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника КЗ"ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1"не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років.
Ухвалили:
1.Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2023 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі КЗ"ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1" за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на 2023 рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками),
Додаток 1,2 до рішення педради, грудень 2022 р.
2.Порушити клопотання перед Жмеринським міським управлінням освіти і науки про погодження підвищення кваліфікації частини педагогічних працівників КЗ"ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1" на базі Вінницької академії неперервної освіти відповідно пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2022 рік
. Січень 2023р.
Голова педради С.Ю.Шмаль
Секретар Т.Ф.Лобатюк

Додаток 1

Орієнтовний план


підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Комунальний заклад "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1"
(фаховий рівень)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
у КЗВО «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» - 2023
ФАХОВИЙ КУРС
Комунальний заклад "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1"
Директор закладу_________________С.Ю.Шмаль
Орієнтовний план
підвищення кваліфікації педагогічних працівників
ЗЗСО І- ІІІ ступенів №1 Жмеринської міської ОТГ
(тематичні та авторські курси )

№ з/п

КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Очна форма навчання

І. КЕРІВНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(30 год.)

На базі ВАБО

У синхронному режимі

к-ть слухачів

к-ть слухачів

1.

Заступники директорів шкіл з виховної роботи

- зі стажем роботи до 5 років

- зі стажем роботи понад 5 років

31.01-03.02

Полігас А.О.

2.

Учителі англійської мови

- які викладають предмет у 1-2 класах НУШ

28.03-31.03

Мотруніч В.В.

- які викладають предмет у 3-4 класах НУШ

3.

Учителі інформатики

17.01-20.01

Холод А.П.

4.

Учителі початкових класів НУШ

- з проблеми «Діяльнісний підхід у щоденних практиках педагогів початкової школи» (учителі початкових класів, які пройшли навчання за базовими типовими програмами МОН, І та ІІ цикли)

04.04-07.04

28.02-03.03

Ододюк С.М.

Школяр С.М.

- за базовою типовою програмою МОН – І цикл, 2 клас

- за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл, 3 клас

31.01-03.02

10.01-13.01

Шмаль В.А.

Шевчук Г.В.

- за базовою типовою програмою МОН – ІІ цикл, 4 клас

21.02-24.02

Махрова Т.М.

Примітка: вчителі початкових класів, які пройшли навчання за базовими типовими програмами МОН (І та ІІ цикли) та з проблеми «Діяльнісний підхід у щоденних практиках педагогів початкової школи» можуть обрати будь-які тематичні курси (згідно з дод.2)

5.

Учителі образотворчого мистецтва

6.

Учителі фізичної культури

17.01-20.01

07.03-10.03

Солодкий В.О.

Солдаков Є.В.

7.

Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти

17.01-20.01

31.01-03.02

Войтович С.В.

Подлєсна Л.В.

8.

Асистенти учнів (дитини)

1.

Асистенти вихователів ЗДО

VІІ. ШКІЛЬНІ БІБЛІОТЕКАРІ

(120 год.)

Очно-дистанційна форма навчання

І, ІІІ етапи на базі ВАБО

У синхронному режимі

к-ть слухачів

к-ть слухачів

1.

Шкільні бібліотекарі

28.02-03.03 І етап

Новак І.В.

Всього

13

Додаток №2
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
у КЗВО «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» - 2023
ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ (30 год.)
Комунальний заклад "ЖМЕРИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 1"

Тема

Категорія слухачів

Відповідальні

Очна форма навчання

На базі ВАБО

У синхронному режимі

к-ть осіб

к-ть осіб

1.

Історія повсякдення – складова сучасного курсу історії України

Учителі історії, правознавства та громадянської освіти

Струкевич О.К., д.іст.н., професор, завідувач кафедри філології та гуманітарних наук

17.04-20.04

Полігас А.О.

2.

Формування цінностей учнів засобами словесності в контексті Концепції «Нова українська школа»

Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури

Нежданова Л.І., викладач кафедри філології та гуманітарних наук

20.03-23.03

Кісілюк Т.Ф.

3.

Науково-методична та інноваційна складова вивчення економічної і соціальної географії

Учителі географії

Поліщук В.М., к.геогр.н., доцент, старший викладач кафедри екології, природничих та математичних наук

03.07-06.07

Рознюк Н.К.

4.

Використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі

Усі категорії педагогічних працівників

Шевченко І.А., к.пед.н., викладач кафедри екології, природничих та математичних наук

5.

Психологія партнерства як основа безпечного освітнього середовища

Усі категорії педагогічних працівників

Матохнюк Л.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології;

Браніцька Т.Р., д.пед.н., професор, завідувач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

23.01-26.01

20.02-23.02

20.03-23.03

23.01-26.01

12.06-15.06

Хоменко Г.С.

Заболотна І.А.

Лобатюк Т.Ф.

Оніщишен В.С.

Гавловська Л.О.

6.

Особливості організацій освітнього середовища в контексті НУШ

Усі категорії педагогічних працівників

Семко М.І., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування;

Василенко Н.В., д.пед.н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

20.03-23.03

Новікова М.С.

7.

Використання інноваційних технологій навчання в освітньому процесі НУШ

Усі категорії педагогічних працівників

Семко М.І., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування;

Василенко Н.В., д.пед.н.,професор, завідувач кафедри управління та адміністрування

13.03-16.03

03.04-06.04

Пугачова Н.М.

Колтуновська Т.М.

8.

Автономія закладу освіти: виклики та перспективи

Директори та заступники директорів ЗЗСО, ЗДО, ЗПО

Києнко-Романюк Л.А., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування;

Семко М.І., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування

10.04-13.04

Шмаль С.Ю.

9.

Медіаграмотність під час та після війни. Як управляти інформаційним потоком

Усі категорії педагогічних працівників

Києнко-Романюк Л.А., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування;

Галич Т. В., к.пед.н.,доцент кафедри філології та гуманітарних наук

09.01-12.01

Охорзіна О.В.

Западинська В.П.

10.

Класний керівник в сучасних освітніх реаліях

Усі категорії педагогічних працівників

Галич Т. В., к.пед.н.,доцент кафедри філології та гуманітарних наук;

Києнко-Романюк Л.А., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування

23.01-26.01

Солощенко Н.В.

11.

Особливості психолого-педагогічної взаємодії з сучасними підлітками

Усі категорії педагогічних працівників

Києнко-Романюк Л.А., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування; Галич Т. В., к.пед.н.,доцент кафедри філології та гуманітарних наук

20.02-23.02

05.06-08.06

05.06-08.06

Басистюк І.А.

Лащенко В.В.

Сенько Л.Б.

12.

Емоційна підтримка. Стрес та стресостійкість у педагогічній професії

Усі категорії педагогічних працівників

Києнко-Романюк Л.А., к.пед.н., доцент кафедри управління та адміністрування; Галич Т. В., к.пед.н.,доцент кафедри філології та гуманітарних наук

06.02-09.02

22.05-25.05

Сладковська Я.І. Сладковська Т.П.

13.

Основи ІКТ в професійній діяльності педагогічних працівників

Усі категорії педагогічних працівників

Матохнюк Л.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології;

Пойда С.А., к.пед.н., старший викладач кафедри управління та адміністрування

13.03-16.03

Ковальчук А.Е.

14.

Організація дистанційного навчання педагогічних працівників

Усі категорії педагогічних працівників

Матохнюк Л.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології;

Пойда С.А., к.пед.н., старший викладач кафедри управління та адміністрування

03.04-06.04

Мацера Л.О.

15.

Цифрові інструменти сучасного педагога

Усі категорії педагогічних працівників

Матохнюк Л.О., д.психол.н., професор, завідувач кафедри психології;

Пойда С.А., к.пед.н., старший викладач кафедри управління та адміністрування

27.02-02.03

06.03-09.03

Суворова С.А.

Кудрявцева І.М.

16.

Удосконалення фахової і психологічної компетентностей вчителя основ здоров’я

Учителі основ здоров’я

Федорець В.М., к.мед.н., доцент, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

13.02-16.02

Шмаль А.С..

17.

Профілактика психотичних і непсихотичних порушень в роботі практичного психолога та соціального педагога

Практичні психологи і соціальні педагоги

Федорець В.М., к.мед.н., доцент, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

27.03-30.03

Червінська І.В.

18.

Комунікативна компетентність сучасного педагога: педагогічна риторика, культура мовлення, красномовство

Усі категорії педагогічних працівників

Жаровська О.П., к.пед.н., старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

27.02-02.03

Скворцова О.В.

19.

Професійне вигорання педагогічних працівників: ґенеза, профілактика та корекція

Усі категорії педагогічних працівників

Кузьменко Ю.В., к.психол.н., доцент кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук;

Маляр О.І., к.психол.н., доцент, старший викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

17.04-20.04

06.02-09.02

Кирея Г.П.

Мотруніч А.В.

20.

Особливості викладання предмету «Технології» в 5 класі НУШ: теоретичний та практичний аспекти

Учителі, які викладають предмет «Технології» в 5 класі

Дзигаленко Л. М., к.пед.н., викладач кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

26.06-29.06

26.06-29.06

Жовтун Т.П.

Мельник В.М.

21.

STEM - освіта як одна із складових реалізації Концепції «Нова українська школа». STEM - компетентність вчителя математики

Учителі математики

Салтановська Н.І., к.пед.н., доцент, завідувач лабораторії математики

26.06-29.06

Підлісна Т.В.

22.

Мультимедійний освітній програмний кейс вчителя НУШ

Усі категорії педагогічних працівників

Лесик О.В., завідувач відділу інформаційних технологій та видавничої діяльності

19.06-22.06

Западинська В.П.

23.

Мобільні додатки в освітньому процесі вчителя

Усі категорії педагогічних працівників

Лесик О.В., завідувач відділу інформаційних технологій та видавничої діяльності

23.10-26.10

22.05-25.05

Скворцова О.В.

Баранецька К.В.

24.

Основи баз даних, мова SQL

Учителі інформатики

Лесик О.В., завідувач відділу інформаційних технологій та видавничої діяльності

02.10-05.10

Гарматюк І.І.

25.

Специфіка роботи асистента вчителя

Асистенти вчителів ЗЗСО (новопризначені)

Стречень А.В., завідувач відділу «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти»

18.09-21.09

Солдакова В.В.

26.

Моделювання індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами

Учителі інклюзивних класів початкової школи; вчителі, які мають години в інклюзивному класі початкової школи

Молошнюк Л.В., методист відділу «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти»

20.02-23.02

13.02-16.02

23.01-26.01

Заміховська О.В.

Бігас А.В.

Ододюк С.М.

ВСЬОГО

39

Директор закладу________________С.Ю.Шмаль
Кiлькiсть переглядiв: 390

Коментарi